Om Helsingkrona Nation och Jobbet

Om Helsingkrona nation

Helsingkrona nation vid Lunds universitet har till syfte att verka för goda förhållanden mellan studenter under dennes tid i Lund. Detta sker genom en uppsjö av aktiviteter såsom klubb, spex, slabb, pr, radio, tidning och bal. Inte minst har nationen en stolt och vacker fotbollsklubb att skryta om. På deras hemsida finns mer att läsa om  verksamheten och vad som är på gång just nu. Nationen är belägen på Tornavägen 3 nedanför Lunds Tekniska Högskola.

Nationsjobb för FC-spelare

Under åren har fotbollsklubben haft ett från båda parter uppskattat samarbete med nationen där spelare ställer upp och jobbar och hjälper till då nationen har nattklubb. Detta är en viktig del av klubbens verksamhet då en viss ersättning ges för vårt arbete och verkar för att hålla klubben vid liv. Här finner ni information om nationsarbetet och jobbschema för nuvarande termin.

(Information in English available further down this page)

Riktlinjer och information för nationsarbete:

  • Det är ert eget ansvar att hålla reda på era jobbtider.
  • Nationsansvarig kommer skicka ut ett påminnelsebrev i början av varje vecka som ni svarar på så snabbt som möjligt.
  • Får man förhinder så letar man själv upp en ersättare och informerar sedan mig om bytet. Detta ska ske i god tid innan arbetstillfället.
  • Skulle man få plötsligt förhinder en dag innan eller till och med samma dag kontaktar man nationsansvarig omedelbart. Om inte ett byte med annan lagkamrat kan genomföras får man själv stå för eventuell ersättning till den person som får hoppa in och jobba extra.
  • Väl dags att jobba, så är det 21.45 på Helsingkrona nation som gäller (var i tid!). Klubben stänger 02.00 och sedan är det städning och nerplockning av garderoben som gäller. Man brukar vara redo att gå hem runt 02.20.

ENGLISH: Guidelines and information regarding work at the nation:

  • It is your own responsibility to keep track of your job times.
  • The nation coordinator will send out a reminder letter at the beginning of each week to which he would like you to respond as quickly as possible.
  • If you are unable to work it’s your own responsibility to find a substitute and then inform the coordinator of the change. This should be done well before the working time.
  • If you have suddenly find out that you’re unable to work one day before or even the same day, you have to contact the club’s nation coordinator immediately. If not a change with another teammate can be made you will have to pay any financial compensation to the person who has to work extra.
  • Work starts at 21:45 at the Helsingkrona nation (be on time!). The club closes at 02:00 and then you’re supposed to clean and put the wardrobe area back into order. You will probably be ready to leave around 02.20.