Medlemsavgift

Alla medlemmar ska betala medlemsavgift och arbeta på Helsingkrona Nations Nattklubb.

Medlemsavgiften för herrar är 1800 kr per år och arbeta 2 ggr per termin i garderoben.
Medlemsavgiften för damer är 1000 kr per år och arbeta 1 ggr per termin i garderoben.

Avvikelser för vissa spelare på grund av särskilda omständigheter kan göras av styrelsen.

Medlemsavgiften inbetalas till PGnr: 18 51 43 -5. Se till att märka betalningen med för- och efternamn samt personnummer om det får plats.

Membership Fee

All members must pay the membership fee and work at the Helsingkrona Nation Nightclub.

The membership fee for men is 1 800 SEK per year and work 2 times in the wardrobe per semester.
The membership fee for women is 1000 SEK per year and work 1 time in the wardrobe per semester.

Deviations for some individuals with certain circumstances can be made by the board.

The membership fee shall be paid to PGnr 18 51 43 -5. Make sure to mark your payment with name, surname and person number.